klub A

Netværksgruppe for danske attraktionsledere

88% af danske attraktionsledere ønsker at udvikle deres attraktion gennem videndeling med andre attraktioner.

Hvis du er en af dem, så er Klub A måske noget for dig.

KLUB A er en netværksgruppe for ledere af attraktioner, der er udviklingsfokuserede og ønsker sparring med ligesindede på et højt professionelt niveau. Din attraktion er måske et oplevelsescenter, museum, zoologisk have, forlystelsespark eller tilsvarende.

Den første KLUB A netværksgruppe med forskellige typer af attaktioner fra hele landet er i gang med anden sæson. Hvis du vil på venteliste til at komme med i denne eller en ny netværksgruppe kan du benytte nedenstående tilmeldingsfunktion. Så vil du få mulighed for at tilmelde dig en ny gruppe før den udbydes til andre.

I KLUB A bliver du på tre årlige netværksmøder skarpere på udvalgte emner af relevans for din strategiske ledelse af attraktionens udvikling. Du kan forvente, at møderne er anderledes end møder er flest. Vi arbejder med de faglige emner i en legende, dynamisk form og med anvendelse af kreative metoder til videndeling. Vi arbejder også med det personlige nærvær og relation til hinanden, fordi et åbent sind og et tillidsfuldt rum er afgørende for fornyelse af tanker og handlinger.

Dit udbytte

  • Landsdækkende netværk
  • Indsigt i successer på andre attraktioner og inspiration til ‘how-to-do’
  • Afdækning af egen attraktions behov og muligheder
  • Sparring på dine aktuelle udfordinger

Netværksgruppen er åben for en begrænset deltagerkreds, så alle kan få maksimalt udbytte. Du vil få viden og inspiration til udvikling af din egen attraktion og strategi. Du vil blive udfordret på din egen praksis og sparre med folk, der står med de samme udfordringer som dig, nemlig andre attraktionsledere.

 

Netværksmøderne faciliteres med udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer og problemstillinger og så deltagernes egen viden og erfaring kommer i spil. Du kan også forvente god stemning og høj dynamik.

Emnerne kommer omkring de forskellige aspekter af attraktionen som virksomhed: Målgruppers behov og adfærd, værditilbud, produktudvikling, markedsføring, kunderelationer, forretningsudvikling med mere.

Kom foran i køen – tilmeld dig vores venteliste

Hvis du vil have mulighed for at sikre dig en ledig pladser i en netværksgruppe, inden den bydes ud, så send en mail til karin@turismeinnovation.dk. Så bliver du kontaktet, når der er en åbning.

Netværksgruppen er åben for 1-2 deltagere fra hver attraktion, heraf mindst én fra ledelsen. Deltagelse er personlig.

 

SKRIV DIG PÅ VENTELISTEN

Hvem står bag?

Netværksgruppen udbydes af Attraktionernes Udviklingsfond og Fonden Dansk Turisme Innovation. Du er velkommen til at kontakte netværkets facilitator Karin Melbye Holm på mobil 20 25 13 48 eller karin@turismeinnovation.dk, hvis du vil høre mere. 

KLUB A er et resultat af den behovsanalyse, som Attraktionernes Udviklingsfond og Fonden Dansk Turisme Innovation gennemførte i 2016 blandt danske attraktioner. Her afdækkede vi et stort ønske om et forum med faciliteret videndeling og samspil mellem attraktionerne med fokus på at inspirere til fornyelse af attraktionerne og den strategiske ledelse af dem.

Attraktionernes Udviklingsfond har tidligere med succes gennemført det landsdækkende projekt ODA – Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner. KLUB A er et led i en ny indsats for at styrke attraktionerne. Dansk Turisme Innovation arbejder for at fremme turismen i Danmark. Det sker blandt andet ved at skabe rum til nytænkning og agere som facilitator af et kreativt samarbejde mellem aktører af relevans for turismen.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Nils M. Jensen, formand
Attraktionernes Udviklingsfond
Karin Melbye Holm, direktør
Fonden Dansk Turisme Innovation