Om Dansk Turisme Innovation

At være turist udvikler vores relationer, udvider vores horisont, rummer betydningsfulde øjeblikke. Det præger vores liv. Dette gælder både, når vi er ferieturist og erhvervsturist. Det korte eller længerevarende afbræk fra hverdagen er en mulighed for forandring af os selv og vores liv. Måske bliver vi gladere, klogere eller mindre stressede. Som rejsende flytter vi os både fysisk, mentalt og åndeligt.

I Dansk Turisme Innovation sætter vi særligt fokus på turismen i transformationsøkonomien og anlægger et holistisk perspektiv: Turismen har mulighed for – og medansvar for – at skabe det gode liv.

Vi tager nyskabende initiativer, der udfordrer vanetænkningen og skaber frirum til at udfolde skaberkraft, kreativitet og mod for alle, der gerne vil udvikle turismen sammen med os. Vi faciliterer udviklings- og netværksforløb med og for både hjerne og hjerte.

Dansk Turisme Innovation blev etableret i 2016. Vi arbejder aktuelt med blandt andet:

# Facilitering af produktudviklingsforløb for turismevirksomheder og andre, der vil udvikle nye tilbud inden for en destination eller et tema.

# KLUB A – vi udbyder og faciliterer videndelingsnetværk for attraktionsledere i samarbejde med attraktionernes Udviklingsfond. Kom på vores venteliste, hvis du savner sparring fra ligesindede.

# Nyt internationalt projekt til fremme af Wellbeing Tourism, som vi søsætter i efteråret 2018.

# Udvikling af innovationstilbud til turismeaktører omkring Østersøen i det kommende Baltic Sea Tourism Centre.

KONTAKT OS